<<< FOOD INDUSTRY SERIES

За въздушни компресори


1220.58

NON TOX OIL COMPRESSOR – ISO 46


Application: Многофункционално масло за хранителната индустрия

Base Type: FULLY SYNTHETIC WITH PAO


Напълно синтетично масло за хранително-вкусовата индустрия, специално създадено за въздушни компресори…

виж >>>

1220.59

NON TOX OIL COMPRESSOR – ISO 68


Application: Многофункционално масло за хранителната индустрия

Base Type: FULLY SYNTHETIC WITH PAO


Напълно синтетично масло за хранително-вкусовата индустрия, специално създадено за въздушни компресори…

виж >>>

1220.60

NON TOX OIL COMPRESSOR – ISO 100


Application: Многофункционално масло за хранителната индустрия

Base Type: FULLY SYNTHETIC WITH PAO


Напълно синтетично масло за хранително-вкусовата индустрия, специално създадено за въздушни компресори…

виж >>>

За вакуум помпи


1230.59

NON TOX OIL VACUUM PUMP – ISO 68


Application: Многофункционално масло за хранителната индустрия

Base Type: FULLY SYNTHETIC WITH PAO


Напълно синтетично масло за хранителни цели, конкретно създадено за вакуум помпи,  използвани при машини за производство на хранителни продукти или манипулационни линии.

виж >>>

1230.60

NON TOX OIL VACUUM PUMP – ISO 100


Application: Многофункционално масло за хранителната индустрия

Base Type: FULLY SYNTHETIC WITH PAO


Напълно синтетично масло за хранителни цели, конкретно създадено за вакуум помпи,  използвани при машини за производство на хранителни продукти или манипулационни линии.

виж >>>

<<< FOOD INDUSTRY SERIES