СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ


Линията Pakelo масла и греси за селскостопански машини е разработена с принципите на висока ефективност и намаляване разходите за поддръжка.

Антифризи
Греси

Двигател
Спрей

Трансмисия
Хидравлични системи