<<< СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ

4800.00

Blue Coolant


Application: Antifreezes and coolants / Синьо-зелен


Антифриз,  концентрат на базата на етилен гликол, който трябва да се разреди с вода преди употреба. Хибриден охладител на основата на соли на органични киселини и силикати (Si-ОАТ coolant). Не съдържа…

Performance levels: AFNOR NF R 15-601, BS 6580:2010

виж >>>

4801.00

Blue Coolant Hybrid


Application: Antifreezes and coolants / Синьо-зелен


Антифриз,  концентрат на базата на етилен гликол, който трябва да се разреди с вода преди употреба. Хибриден охладител на основата на соли на органични киселини и силикати (Si-ОАТ coolant). Не съдържа…

Performance levels: AS 2108-2004…

виж >>>

4803.00

Red Coolant OAT


Application: Antifreezes and coolants / Червен


Антифриз, концентрат на базата на етилен гликол, който трябва да се разреди с вода преди употреба. Съдържа пакет инхибитори на корозия на основата на соли на органични киселини (ОАТ coolant). Не съдържа…

Performance levels: AS 2108-2004…

виж >>>

4804.00

Red Coolant SI-OAT


Application: Antifreezes and coolants / Червен


Антифриз, концентрат на базатана на етилен гликол, който трябва да се разреди с вода преди употреба. Съдържа пакет инхибитори на корозия на основата на соли на органични киселини и силикати (Si-ОАТ coolant). Не съдържа…

Performance levels: AS 2108-2004…

виж >>>

4124.00

OAT COOLANT YELLOW


Application: Antifreezes and coolants / Жълт


Антифриз с иновативен удължен живот, силно биоразградим, за радиатори и охладителни системи. Жълто оцветен на базата на етилен гликол…

Performance levels: British Standard BS 6580; CUNA NC 956-16* ; French Standard NFR 15-601…

виж >>>


<<< СЕЛСКОСТОПАНСКИ МАШИНИ