Камиони


Смазочните материали за автобуси и камиони Pakelo са създадени така, че да надхвърлят най-актуалните спецификации, зададени от производителите и международните институции, като по този начин гарантират дългосрочно, стабилно и надеждно изпълнение.