ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ


Pakelo линията масла и греси за строителни и земекопни машини е разработена в съответствие с принципите на висока ефективност и намаление на разходите за поддръжка.

Антифризи
Греси

Двигател
Спрей

Трансмисия
Хидравлични системи