<<< ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ

0036.58

HYDRAULIC EP – ISO 46


Application: Хидравлични системи

Base Type: MINERAL


Масло с много висок вискозитетен индекс за хидравлични системи. Съдържа добавки срещу…


Performance levels: ISO 6743-4 HV, Afnor NFE 48-602, ISO 11158, DIN 51524 Part 3 HVLP…

виж >>>

0038.58

RAISOL OIL – ISO 46


Application: Хидравлични системи

Base Type: MINERAL


Масло с висок вискозитетен индекс за хидравлични системи. Съдържа добавки срещу…


Performance levels: ISO 6743-4 HM, Afnor NFE 48-602, ISO 11158, DIN 51524 Part 2 HLP…

виж >>>

0038.59

RAISOL OIL – ISO 68


Application: Хидравлични системи

Base Type: MINERAL


Масло с висок вискозитетен индекс за хидравлични системи. Съдържа добавки срещу…


Performance levels: ISO 6743-4 HM, Afnor NFE 48-602, ISO 11158, DIN 51524 Part 2 HLP…

виж >>>

<<< ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ