<<< ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ

1101.00

COOLANT G30® RED LONG LIFE


Application: Antifreezes and coolants / Червен


Антифриз, концентрат на базата на етилен гликол, който трябва да се разреди с вода преди употреба. Съдържа пакет инхибитори на корозия на основата на соли на органични киселини (ОАТ coolant). Не съдържа…

Performance levels: AS 2108-2004…

виж >>>

1102.00

COOLANT G40® HYBRID


Application: Antifreezes and coolants / Червен


Антифриз, концентрат на базатана на етилен гликол, който трябва да се разреди с вода преди употреба. Съдържа пакет инхибитори на корозия на основата на соли на органични киселини и силикати (Si-ОАТ coolant). Не съдържа…

Performance levels: AS 2108-2004…

виж >>>

1103.00

COOLANT G48® BLUE GREEN


Application: Antifreezes and coolants / Синьо-зелен


Антифриз,  концентрат на базата на етилен гликол, който трябва да се разреди с вода преди употреба. Хибриден охладител на основата на соли на органични киселини и силикати (Si-ОАТ coolant). Не съдържа…

Performance levels: AS 2108-2004…

виж >>>

<<< ЗЕМЕКОПНИ МАШИНИ